Partners van Klein Geluk

Klein Geluk is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen EMB Nederland, de Marius Meijboom en Social Envoy. Iedere partij heeft bijgedragen vanuit haar eigen expertise. Lees op de volgende pagina’s meer over hoe zij invulling hebben gegeven aan Klein Geluk.

Social Envoy

Social Envoy aan de slag op de groepen

Klein geluk voor mensen met EMB is niet klein maar mega groot. Een soort aardverschuiving. Waarom dan? Wat is het dat aandacht nodig heeft? Het gaat hier om een grote beweging om het kleine geluk te kunnen, mogen, willen koesteren. De gesleten paden van hoe we kijken en handelen zijn wel vanuit die intentie bedacht maar het daadwerkelijk doen en realiseren is iets anders.

Waar zit nu het kleine geluk? Hoe maken we dit zichtbaar? Deelbaar? Wat is er voor nodig om met z’n allen zo te durven kijken? En dan moeten we dus ook iets laten. Wij (Tanneke, Paulien en Joy) zijn nu bijna een jaar bezig geweest met dit onderwerp en nu na zoveel maanden daalt het in op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. Ook in het bredere maatschappelijke veld wordt het gezien. Want als je 1 ding aanraakt in een systeem reageert uiteindelijk alles.

Bijvoorbeeld de wens van ouders en begeleiders om verantwoord wild te mogen zijn met jonge kinderen met EMB. Wat betekent dat, hoe kan het minder gepolijst? Zorgen voor de ander maar ook de ander kunnen zien in wat zij nodig hebben. Bewustzijn van alle zintuigen, het speelveld waarbinnen we bewegen met elkaar en elkaar ook ontmoeten. Niet moeten maar ontmoeten. Als gelijkwaardige met elkaar het leven leven zoals is vertaald in de film over klein geluk.

Voor de toekomst zien we nog vele mogelijkheden om op een breder vlak aan de slag te gaan met klein geluk zowel binnen het speelveld van EMB als daarbuiten.