Partners van Klein Geluk

Klein Geluk is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen EMB Nederland, de Marius Meijboom en Social Envoy. Iedere partij heeft bijgedragen vanuit haar eigen expertise. Lees op de volgende pagina’s meer over hoe zij invulling hebben gegeven aan Klein Geluk.

De Marius Meijboom

Ingrid Leijen aan de slag met haar team

Geluk is iets kostbaars, het is van essentieel belang voor het hebben van een goed leven. Geluksmomenten ervaren en samen genieten, wie wil dat nou niet? Het klinkt zo simpel maar is complex tegelijkertijd. Reden voor de Marius Meijboom om mee te doen aan het onderzoek naar klein geluk voor mensen met EMB, naasten en begeleiders. De vraag die voor ons centraal stond was hoe kunnen we het kleine geluk vergroten, er meer van genieten en het meer delen met elkaar. Het geluk was zeker aanwezig maar ook het gevoel dat het onderdompelde in de alledaagse zorgen, alles wat gedaan moet worden op een dag, alles wat geregeld moet worden.

Afgelopen jaar heeft een flinke verandering teweeggebracht. Met open blik opnieuw durven kijken, voelen, ervaren en contact anders durven te waarderen zijn van grote waarde gebleken. Verschuiven van de lens van focus op geluk voor de mens naar EMB naar focus op geluk voor iedereen die betrokken is. Elkaar op andere manieren ontmoeten, formeel en informeel, vanuit je rol en van mens tot mens. Het contact op de juiste manieren weten te waarderen en het dan vergroten omdat je het ziet.

Soms ook uit onze comfortzone door creatieve werkvormen die we niet kenden. Het zorgde dat we op een andere manier met elkaar in gesprek raakten. Het heeft gesprekken soms een diepere betekenis gegeven. Inzicht in dat onze ontmoetingen vaak een formeel karakter hebben, je daar dus ook keuzes in kan maken. Zelf voelen en ervaren wat het je brengt maakt dat je het verder kan vergroten en wilt laten groeien.

Er zijn veel geleerde lessen en inzichten waar wij verder mee aan de slag gaan. Het geeft een positieve boost. Op de Marius Meijboom is klein geluk groot ervaren, een “cadeautje” om aan dit onderzoek mee te mogen doen!