Partners van Klein Geluk

Klein Geluk is ontstaan vanuit een nauwe samenwerking tussen EMB Nederland, de Marius Meijboom en Social Envoy. Iedere partij heeft bijgedragen vanuit haar eigen expertise. Lees op de volgende pagina’s meer over hoe zij invulling hebben gegeven aan Klein Geluk.

EMB Nederland

Geert Benjamins, voorzitter EMB Nederland

“EMB Nederland is een vereniging die de belangen van ouders en verwanten van ernstig meervoudig beperkte mensen behartigd. Wij hebben als EMB Nederland een aantal hoofddoelen en één daarvan is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. En wij zaten te denken “hoe doe je dat” waar begin je. Wat pak je het eerst op. Welke betekenis heeft dat. We hebben een mini enquête gehouden onder aan aantal willekeurig gekozen leden, allemaal ouders en verwanten van EMB-ers en die hebben we gevraagd:

Stel je voor dat je een extra zorgbudget van vier ondersteuningsuren zou krijgen, wat zou je dan gaan doen hoe zou je dat inzetten. En de antwoorden waren nagenoeg identiek. Ik zou graag iemand inhuren die mij ontlast die de mensen van de zorgaanbieder ontlast en die wat leuks en actiefs met mijn kind doet die met mijn kind zou gaan fietsen, een middag naar het strand, naar de speeltuin, gaan wandelen, gaan zwemmen een middag pannenkoeken bakken.

Eigenlijk heel simpele gewone ‘Hollandse’ dingen, die elke ouder, broer zus met zijn verwant doet. Niemand sprak over inclusieve samenleving of over volwaardig leven. Het klonk allemaal veel simpeler.

Wel gaven ze ook bijna unaniem aan dat het jammer was dat de mensen die bij de zorgaanbieders werken er helaas amper tijd voor hadden en/of tijd voor kregen. Zinnen als ‘ik hoop dat als ik er later niet meer ben’ ‘dan hoop ik dat er toch nog iemand is die samen met hem op de bank gaat zitten en gezellig een kopje chocolademelk drinkt’, bleven hangen.

Terwijl we hierover nadachten kwam er een mail binnen van Social Envoy en die hadden een plan, dat noemden ze klein geluk en dat wilden ze graag met een belangenbehartiger (zoals wij zijn) door ontwikkelen. Het klonk me als muziek in de oren. De betekenis die zij aan de term klein geluk gaven paste precies bij ons beeld. Paste precies bij de opmerkingen op de enquête die onze leden hebben gemaakt. Ons EMB bestuur gaf gelijk groen licht maar wilde wel graag dat dit project ook moest dienen om de dialoog en de samenwerking tussen zorgprofessionals en wettelijk vertegenwoordigers te ondersteunen. Dat wilde Social Envoy ook.

We hebben elkaar voor het eerst gesproken in mei 2020. We konden elkaar gelijk goed vinden We moesten een plan schrijven om de nodige subsidie binnen te krijgen. Want zonder geld is alles lastig. Vervolgens hebben we samenwerkingspartners gezocht en gevonden. De inbreng van zorgaanbieder Marius Meijboom was belangrijk. We hebben veel steun en support gekregen van andere ouder verenigingen.”

– Geert Benjamins